Privacy Reglement

Wij hechten grote waarde aan het vertrouwelijk omgaan van de persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt. In dit privacy reglement willen wij u transparantie bieden hoe wij als praktijk omgaan met uw gegevens en geven wij inzicht in de rechten die u heeft. Het privacy reglement is opgesteld aan de hand van de wet AVG ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Praktijkinformatie en functionaris gegevensbescherming

Praktijknaam: RevaSports Fysiotherapie
Adres: Dorpstraat 22
Postcode en woonplaats: 6085 BG Roermond
Telefoonnummer: 0475-432020

Functionaris gegevensbescherming: Y. Craemers
Emailadres: yvo_craemers@hotmail.com

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

Wij vragen uw persoonlijke gegevens voor:

 • Het aanmaken elektronisch patiënten dossier (contactgegevens, verwerken van intake/onderzoek en toezien op de voortgang van de paramedische behandeling).
 • Het verzamelen van klinimetrie en biometrie welke tijdens behandeling of training worden voortgebracht.
 • Het inzien van uw zorgverzekering gegevens (polis informatie) en indien mogelijk het direct bij de zorgverzekeraar declareren van de uitgevoerde behandelingen.
 • Het op verwerken van bankgegevens en factureren in het kader van fysieke training en/of andere uitgevoerde behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. (indien van toepassing)
 • Het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
 • Het voeren van correspondentie met andere betrokken zorgverleners en externe partijen zoals huisartsen, medisch specialisten en letselschade advocaten.
 • Het periodiek versturen van onze nieuwsbrief.
 • Het versturen van klant tevredenheid enquêtes (PREM) via het door de praktijk gecontracteerde platform.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf schriftelijk overeengekomen.

Wat voor gegevens worden opgeslagen en hoe wordt dit opgeslagen?

Wij slaan uw contactgegevens op in ons elektronisch patiënten dossier, hier worden tevens ook de gegevens rondom uw gezondheid en fysiek functioneren opgeslagen. Deze gegevens worden in een beschermde omgeving in de cloud opgeslagen welke beveiligd is via een twee-staps verificatie.

Hebben externe partijen toegang tot mijn gegevens?

Om de procedure rondom de noodzakelijke verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen werkt RevaSports Fysiotherapie samen met de volgende externe partijen:

 • De zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd. De zorgverzekeraar heeft het recht om uw (behandel)gegevens op te vragen.
 • Spot on Medics (SOM): het elektronisch patiëntendossier dat binnen RevaSports gebruikt wordt voor het verwerken van uw contactgegevens en bijhouden van uw paramedisch dossier.
 • Physitrack: het versturen van huiswerkoefeningen via een app of per e-mail.
 • Landelijke Database Fysiotherapie: hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
 • Qualiview: het versturen van klant tevredenheid enquêtes.
 • Daarnaast wordt enkel uw emailadres verstrekt aan een partij die voor ons onze nieuwsbrief verzorgd.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Uw gegevens worden buiten bovengenoemde samenwerkende partijen niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe vooraf schriftelijke toestemming vragen. De medewerkers van RevaSports Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en hebben tevens een zwijgplicht.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard conform de hiervoor wettelijke verplichte bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na afloop van de wettelijke verplichte bewaartermijnen worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

Welke rechten heeft u?

Als persoonlijk betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens:

U heeft recht op:

Dossier inzage – Indien gewenst heeft u het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een digitale/papieren kopie hiervan te vragen.
Rectificatie van dossier – Indien gewenst heeft u het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging van dossier – Indien gewenst heeft u het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen.

Bijgeval u wenst gebruik te maken van een van deze rechten kunt u uw verzoek schriftelijk richten aan de functionaris gegevensbescherming. Deze zal persoonlijk met u contact opnemen om uw verzoek correct in te willigen.

Heeft u verdere vragen over deze privacy verklaring?

Bij vragen omtrent dit privacy regelement verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming.